برنامه زمان بندی شده تمرینات ژیمیناستیک و سمینار زبان انگلیسی

بدینوسیله اطلاع رسانی میشود طبق برنامه زیر در تمام کلاس ها تمرینات ژیمیناستیک برگزار میشود.

 

۱۳۹۷/۰۴/۱۶ _ شنبه  (سالن شهید طالبی – خیابان آل محمد – ساعت ۱۷ الی ۲۰ در دوسانس )

۱۳۹۷/۰۴/۱۷ _یکشنبه  (سالن شهید طالبی – خیابان آل محمد – ۱۷ الی ۲۰ در دوسانس )

۱۳۹۷/۰۴/۱۹۰_سه شنبه ( سالن شهیدچمران – خیابان محمدطاهر – ۱۵ الی ۱۹:۳۰ در سه سانس)

۱۳۹۷/۰۴/۲۰ _ چهرشنبه ( سالن شهیدخرازی – خیابان مصلی – ۱۸ الی ۲۱ در دوسانس)

لازم به ذکر میباشد حضور تمام ورزش آموزان در کلاس های خود اازامی و هیچ غیبتی موجه نمی باشد. همچنین نیز تمرینات توسط مربی مخصوص ژیمیناستیک کلاس ها برگزار می شود.

 

در تاریخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۲ (جمعه) رأس ساعت ۱۸ در سالن شهید چمران اولین سمینار زبان انگلیسی مرتبط به والیبال توسط استاد زبان برگزار میشود.پیش نیاز این سمیناردانش حروف الفبای انگلیسی میباشد.

درباره نویسنده

مدیر سایت

افزودن دیدگاه

نوشته‌های تازه

آخرین دیدگاه‌ها