مسابقات داخلی پسران باشگاه ستارگان(عکس)

 

 

 

مسابقات داخلی پسران باشگاه ستارگان

یه سری مسابقات داخل باشگاهی پسر توسط مربیان آقایان تأخیری و خاوند در رده سنی مینی برگزار شده که جدول این مسابقات به این ترتیب میباشد:

ستارگان الف(فخاری نژاد ، غلامی ، مؤمنی ، زارع)

ستترگان ب(رحیمی ، جعفرخالو ، عرب ، رحمانی ، هاشمی)

ستارگان ج(ملکیان ، امیربختیار ، عباس ، حامدی)

ستارگان د (متین ، ایمان ، فروزنده ، طاهاعلم )

ستترگان ه (ضیایی ، قاسمی ، خراسانی ، آقابابایی ، سلطانی)

ستارگان و (پرورش ، ابراهیمیان ، نقشینه ، عسگری)

ستارگان ز (کاظمی ، عرب ، بهمنی ، اصحاب هاشمی)

ستارگان خ(مجیری نژاد ، اسماعیلی ، مهدیان ، نیک سیر)

 

 

 

 

 

 

درباره نویسنده

مدیر سایت

افزودن دیدگاه

نوشته‌های تازه

آخرین دیدگاه‌ها