برچسب

مینی

م

مسابقات داخلی پسران باشگاه ستارگان(عکس)

      مسابقات داخلی پسران باشگاه ستارگان یه سری مسابقات داخل باشگاهی پسر توسط مربیان آقایان تأخیری و خاوند در رده سنی مینی برگزار شده که جدول این مسابقات به این ترتیب میباشد: ستارگان الف(فخاری نژاد ، غلامی ، مؤمنی ، زارع) ستترگان ب(رحیمی ، جعفرخالو ، عرب ، رحمانی ، هاشمی) ستارگان ج(ملکیان ، امیربختیار ، عباس ، حامدی) ستارگان د (متین ، ایمان ، فروزنده ، طاهاعلم ) ستترگان ه (ضیایی ،...

نوشته‌های تازه

آخرین دیدگاه‌ها